Reemplazar urls planas por enlaces html con javascript

Script para detectar enlaces y generar el código automáticamente

Función que remplaza los enlaces planos por enlaces html:

function replaceURLWithHTMLLinks(text) {
   var exp = /(\b(https?|ftp|file):\/\/[-A-Z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\/%=~_|])/gi;
   return text.replace(exp,"<a href='$1'>$1</a>");
   }

Forma de utilizarla:

var elements = document.getElementsByClassName('contingut_comentari');

for(var i = 0;i < elements.length;i++) {
   elements[i].innerHTML = replaceURLWithHTMLLinks(elements[i].innerHTML);
   }
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.